အဆိုေတာ္ သားဂန္းကေတာ့ ေဘဘီေမာင္နဲ႔ ခ်စ္သူေတြအျဖစ္ လက္တြဲေနတာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္ေတြကို အသိေပးထားေပမယ့္ အခုကတည္းက ေဘဘီေမာင္ရဲ႕အိမ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။အေနေအးေပမယ့္ ဇနီးျဖစ္သူကို အရမ္းခ်စ္တာေၾကာင့္ အခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြမွာ သူ႔အေနနဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေျပာေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။မေန႔ကေတာ့ သားဂန္းရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္တြင္ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာတစ္ခ်ိဳ႕ ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါကေတာ့ သူ႔ဇနီးအား အျပစ္ဝိုင္းေျပာေနၾကတဲ့ လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဒါသထြက္ၿပီး စကားတစ္ခြန္းျဖင့္ျပန္လည္တုံ႔ျပန္လိုက္ တာ ျဖစ္ပါ တယ္။

” ကြၽန္ေတာ္က စိတ္ဆိုးခဲတယ္ေနာ္။စိတ္ဆိုးရင္လည္း Facebook ကေနမဆိုးတတ္ဘူး အခုလိုမ်ိဳးစာတင္ရတာကိုလဲ မႀကိဳက္ဘူး။ အေကာင့္ထဲမွာ လူ႔ယဥ္ေက်းေတြရွိေနလို႔ပါ ” ဆိုၿပီး ေရးတင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။သားဂန္းဟာ အာဏာမသိမ္းခင္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ကတည္းကေန အခုထိ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ဘာအေၾကာင္းမွေဝမွ်ျခင္းမရွိဘဲ အခုခ်ိန္မွ ဇနီးအတြက္ စာေရးသားခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္ျခင္းေတြကို ခံေနရတာျဖစ္ပါတယ္။သားဂန္းတင္ထားတဲ့စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမပန္းခ်ီမွလည္း ” မိန္းမကိစၥ မိန္းမပဲရွင္းမယ္ေနာ္acကေလာ့က်ေနတာဆိုအခုထပြင့္လာၿပီလားသူပဲယူေရးေနတာ သူ႔ အမ်ိဳးသားအေကာင့္မိန္းမကိစၥေယာက်္ားပါလာရင္ ငါနဲ႔နင္ပါ ခ်ိန္းထိုးမလား သားႀကီးမွတ္ခ်က္–၂ေယာက္၁ေယာက္ေပးတယ္ ” ဆိုၿပီးျပန္လည္တုံ႔ျပန္ထား တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုေတာ္ သားဂန္းကေတာ့ ေဘဘီေမာင္နဲ႔ ခ်စ္သူေတြအျဖစ္ လက္တြဲေနတာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္ေတြကို အသိေပးထားေပမယ့္ အခုကတည္းက ေဘဘီေမာင္ရဲ႕အိမ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။အေနေအးေပမယ့္ ဇနီးျဖစ္သူကို အရမ္းခ်စ္တာေၾကာင့္ အခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြမွာ သူ႔အေနနဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေျပာေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။မေန႔ကေတာ့ သားဂန္းရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္တြင္ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာတစ္ခ်ိဳ႕ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သူ႔ဇနီးအား အျပစ္ဝိုင္းေျပာေနၾကတဲ့ လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဒါသထြက္ၿပီး စကားတစ္ခြန္းျဖင့္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ” ကြၽန္ေတာ္က စိတ္ဆိုးခဲတယ္ေနာ္။ စိတ္ဆိုးရင္လည္း Facebook ကေနမဆိုးတတ္ဘူး အခုလိုမ်ိဳးစာတင္ရတာကိုလဲ မႀကိဳက္ဘူး။

အေကာင့္ထဲမွာ လူ႔ယဥ္ေက်းေတြရွိေနလို႔ပါ ” ဆိုၿပီး ေရးတင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။သားဂန္းဟာ အာဏာမသိမ္းခင္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ကတည္းကေန အခုထိ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ဘာအေၾကာင္းမွ ေဝမွ်ျခင္းမရွိဘဲ အခုခ်ိန္မွ ဇနီးအတြက္ စာေရးသားခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္ျခင္းေတြကို ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။သားဂန္းတင္ထားတဲ့စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမပန္းခ်ီမွလည္း ” မိန္းမကိစၥ မိန္းမပဲရွင္းမယ္ေနာ္acက ေလာ့က်ေနတာဆိုအခုထပြင့္လာၿပီလားသူပဲယူေရးေနတာ သူ႔ အမ်ိဳးသားအေကာင့္မိန္းမကိစၥေယာက်္ားပါလာရင္ ငါနဲ႔နင္ပါ ခ်ိန္းထိုးမလား သားႀကီးမွတ္ခ်က္-၂ေယာက္၁ေယာက္ေပးတယ္ ” ဆိုၿပီး ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

Credit

Leave a Comment

Your email address will not be published.