ျမန္မာျပည္သူ လူထုက ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ ထားသည့္ အရပ္သား အစိုးရကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္သျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည့္ ျမန္မာျပည္သူလူကို နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ ကူညီေပးၾကရန္ ဖိလစ္ပိုင္ ေမာ္ဒယ္ Sinon Loresca ဆႏၵ ေဖာ္ ထုတ္ခဲ့သည္။

အဂၤလန္နိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ ေမာ္ဒယ္ Sinon Loresca သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ေပၚရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးႏွင့္ ႐ုရွားသံ႐ုံးတို႔ေရွ႕တြင္ သြားေရာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Sinon Loresca စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းစဥ္က ျမန္မာနိုင္ငံထဲတြင္ ရွိေနၿပီး အာဏာသိမ္း စစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူရပ္တည္ေၾကာင္း လူသိမ်ားသည့္ ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွ ဆက္တိုက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒါက္ဖိနပ္ျဖင့္ တြဲဖက္ကာ လူသိမ်ားသည့္ Sinon Loresca ကိုဗစ္ကာလ တြင္လည္း ျမန္မာ အေျခခံ မိသားစုဝင္မ်ားကို ေငြေၾကးႏွင့္ ရိကၡေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သလို ယင္းမတိုင္မီကလည္း ကေလးငယ္မ်ားကို ပညာေရး စရိတ္ေထာက္ပံဲ့မႈမ်ား အပါအဝင္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ကူညီ ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ဓာတ္ပုံ – Londonghost

Leave a Comment

Your email address will not be published.