ပရိသတကွွီးေရ ပရိသတတွွေရဲ႕အခစွေတွာွ ပိုးအိအိခန႔ႏွဲ႔ လကေရွွးစငေဘွာလုံးကစားသမား ေအာငသႉတို႔ရဲ႕ သားဦးေလးဖွဈတဲ့ သွငွဦးဟႏွ ေလး ကေတာ့ မေန႔က ဇူလိုငွ (၁၉)ရကေႏွ႔က အသကွ (၂)ႏွဈပွည့ေမွွာကသွွားခဲ့ပါတယွ။ သားသားေလးရဲ႕ (၂)ႏွဈပွည့ေမွွးေန႔ေလးမွာေတာ့ မမေပေိုးအိအိခန႔ကွေန သားေလးအေ ပါထွားရွိတဲ့ ရငထွဲက မတြေတာတွေနဲ႔ စာေလးတဈေစာငေရွးသားေဖာပွွလာခဲ့ပါတယွ။

“မေမေ့သားေလးေရ Happy Birthday ပါ။ သားေလးေတာငွ(၂) ႏွဈေတာငပွွည့သွွားပွီ အခွိနတွွကအရေမွးမွနတွာပဲ သားရယွ။ တဈနညႇးအားဖွင့ွ မေမေ့ ကိုယပႈိငအွခွိနေတွွ မရွိခဲ့တာ (၂) ႏွဈပွည့သွွားပွီေပါ့သားရယွ။သားေလးေမွးေန႔ကို အေကွာငွးပႈပွီး မမေကေ စာေလး တဈေစာငေရွးခငွတွယွ။ သားေလးေရ.. သားေလးက မေမေ့ ဘဝပါ။ အရာရာ တိုငွးမွာ သားေလးက မေမေ့ရဲ႕ နံပါတွ (၁) ပါ။ မမေပွေောဖႈိ႕ထကွ သားေလးေပွာဖႈိ႕ နံပါတွ (၁) မမေစေိတခွမွွးသာဖို႔ထကွ သားေလးစိတခွမွွးသာဖို႔ နံပါတွ (၁) မေမေ မပငွွးဖို႔ထကွ သားေလး မပငွွးဖို႔ နံပါတွ(၁) မေမေ အစားစားဖို႔ထကွ သားေလး အစားစားဖို႔ နံပါတွ (၁)အရာအားလုံးက သားေလးအတွကွ သားေလးဆနဒြက နံပါတွ (၁) ပါ သားရယွ။

အရငကွ အလွေလးပွငပွွီး နတတေတွဲ႔မမလေညႇေး သားေလးရပွီး အလွမပွငႏႈိငေတွာ့ပါဘူးသားရယွ။ အရငကွ ပငွွးတာနဲ႔ ႐ုပရွွငကွွည့တွတတွဲ႔မမလေညႇေး ႐ုပရွွငဆႈိတာ ဘာမွႏွးေတာငွ မသိေတာ့ပါဘူးသားရယွ။ အရငကွ အရမွးအိပပႈတကွွီးတဲ့မမလေညႇေး သားေလးအတွကဆႈိ မအိပရွလညႇး ဖွဈတဲ့မမဖွဈေနေပေါပွီ။ မမအေပွေိုတုႏွးက နမေကောငွးဖွဈရငွ ဝိုငွးဂ႐ုစိုကတွာ ခံခငွလႈိ႕ နမေကောငွးတဲ့ရကွ ရွညပွါစေဆိုပွီး ေဆးေတွ မေသာကဘွဲ နေဖူးတဲ့ မမေကေ အခုဆို ခမွွးစိမ့စွိမ့ဖွွဈလာတာနဲ႔ ငါဖွားလို႔မဖွဈဘူးဆိုပွီး ေဆးေတွ ကႈိေသာကတွတတွဲ႔မမဖွဈေနေပွေီ။ အရငကွဆို အားလူံးထကွ အရငဆႈံး သေတဲ့သူဖွဈခငွပွမေယွ႔ အခုဆို ငါ့သားေလးအတွကွ ငါ အသကရွွညရွမယဆႈိပွီး အားေတွ တငွးတတႏွေတဲ့ မမဖွဈေနေ ပွေီသားေလးရဲ႕။

ဒါပမေယ့ကွွနပေပွါတယွ။ သားေလး မေမေ့နားမွာ ကႏွွးမာ ေပွာရွွွငစွွာ ေဆာ့ကစားနေတာကို မွငရွတိုငွး မေမေ့အခွိနေတွွ ႏွဈမႈပရွတာကို ေပွာတွတႏွေပါပွီ သားေလးရယွ။ မမအရေငေကွ ေပွာခဲ့ဖူးသလို သားေလးငယရွွယစွဉမွွာ ေပွာရွွွငဖႈိ႕ မေမေ့တာဝနထွားပါ။ သားေလး ကွီးလာလိူ႔ လူ႔ေလာကကွီးအေကွာငွးသိလာတဲ့အခါကရွငေတွာ့ ကိုယ့ဘွာကိုယွ စိတခွမွွးသာေအာငႏွတတေဖႈိ႕ သားကႈိးစားေပးပါေနာွ။ မေမေ့သားေလး လူေတာွ လူေကာငွး လူလိမမြာ လူယဉေကွွးေလး ဖွဈပါစေလိူ႔ မမေဆေုေတာငွးေပးသလို မမလေညႇေး အတတႏႈိငဆႈံး မေမေ့သားေလးကို ပဲ့ပွငဆႈံးမ ေပးသွား ပါမယသွားေရ။

အခုငယတှုနှးမှာတော့ ကနှှးကနှှးမာမာနဲ့ မမေေ့နားမှာ ပှောရှှှငစှှာ ဆော့ကစားပေးပါ မမေေ့ဘဝလေးရေ” ဆိုပှီး သားသားလေးကှောင့ှ ပှောငှးလဲဖှဈပေါလှာတဲ့ မတွတောတှကေို ဖောကှှူးခဲ့တဲ့ စာလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနရှကစှာမကှနှှာကနေ သာသားလေးအတှကှ မှေးနေ့ဆုောတငှးနဲ့အတူ ပိုးအိအိခန့ကှဖောပှှထားခဲ့ တာပဲဖှဈပါတယ ပှရိသတကှှီးရေ။

Source – Thwin Oo Han