ပရိတ္သတ္ၾကီးေရ…..စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပေနတဲ့ ျပည္သူ လူထုအား ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္လ်က္ရွိတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ကို ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီCRPH မွ ျပည္သူ႔တပ္ ဖြဲ႕စည္းပါက စစ္မႈထမ္းရန္ ပါဝင္ၾကမယ္လို႔အႏုပညာရွင္မ်ားက ကတိျပဳ ထားၾကပါတယ္။

က်ေနာ္ရန္ရန္ခ်န္းသည္ လိုအပ္ပါက CRPH က ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းရမယ့္ တပ္အတြက္ စစ္မႈ ထမ္း ေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳပါတယ္လို႔ အဆိုေတာ္ရန္ရန္ခ်န္းက ေျပာပါတယ္။အဆိုေတာ္ Rဇာနည္ကလည္း က်ေနာ္ Rဇာနည္သည္CRPH က ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းရမယ့္ တပ္ အတြက္ စစ္မႈထမ္းပါမည္ဟု ကတိျပဳပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဆိုေတာ္ ေကာင္းေကာင္းက က်ေနာ္ ေကာင္းေကာင္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ေသာတိုင္းရင္း သားမ်ား အားလုံးအတြက္ လိုအပ္လွ်င္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရန္ အသင့္ရွိပါသည္။အ စိုးရတရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ တပ္ လိုအပ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ CRPH မွ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းမယ့္ တပ္မေတာ္အတြက္ က်ေနာ္ အသင့္ရွိပါသည္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။အႏုပညာရွင္မ်ားထဲမွ အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာလည္း စစ္မႈထမ္းဖို႔အတြက္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္းကို ေျပာထားပါတယ္။က်မ ေမၾကည္သည္သြက္လက္ပါတယ္။ေသ န တ္ ကို ေကာင္းေကာင္း ပစ္တတ္ ပါတယ္။

ပစ္နည္းလည္းေသခ်ာသင္ ခဲ့ရပါတယ္။ Sniper Rifle Prone Stand လိုအပ္ပါက စစ္မႈထမ္း ပါမယ္။အစိုးရ ဖြဲ႕ရန္ တပ္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ လိုအပ္ပါက CRPH က ဦး ေဆာင္ဖြဲ႕စည္းရမယ့္ တပ္အတြက္စစ္မႈထမ္းပါမယ္လို႔ ကတိျပဳပါတယ္လို႔ အဆိုေတာ္ ေမၾကည္က ေျပာပါတယ္။ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳကက်မ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳသည္ လိုအပ္ပါက စစ္မႈထမ္းပါမည္။ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ တပ္ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ လိုအပ္ပါက CRPH က ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းရမယ့္ တပ္အတြက္ စစ္မႈထမ္းေပး ပါမည္ဟုကတိျပဳပါတယ္။

အကယ္၍ စစ္မႈထမ္းအရည္အခ်င္း မျပည့္မီခဲ့လွ်င္ ဘယ္ေနရာ ပါ ဝင္ ရ၊ ရတဲ့ေနရာက ပါဝင္ပါ့မယ္ လို႔ ေျပာထားပါတယ္။တျခားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ကလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPHမွျပည္သူ႔တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕မယ္ဆိုလွ်င္ ပါဝင္သြားမယ့္ အေၾကာင္းကို ကတိျပဳထားပါတယ္။ အခုဆိုရင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ စစ္မႈထမ္းရန္ အသင့္ ဆိုတဲ့ Hashtag ျဖင့္ ပို႔စ္ တင္ ထားသူ ၅၄၀၀၀ေက်ာ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit…..